2013-02-11 Panevėžio kolegijos profesinės sąjungos taryba įteikė kolegijos direktoriui reikalavimų sąrašą

Panevėžio kolegijos profesinės sąjungos Taryba pirmąjame Tarybos susirinkime, reaguodama į kolegijos direktoriaus įsakymus dėl Panevėžio kolegijos dėstytojų tarnybinių atlyginimo koeficientų mažinimo ir siekdama atstovauti kolegijos darbuotojus priimat sprendimus, gauti informaciją apie priežastis, sąlygojančias kolegijos administracijos taikomas taupymo priemones ir finansinę situaciją apsvarstė ir įteikė kolegijos direktoriui reiklavimų sąrašą.

Kviečiame kolegijos darbuotojus susipažinti su pateikto kreipimosi tekstu:

Panevėžio kolegijos Darbuotojų profesinė sąjunga

 Panevėžio kolegijos Direktoriui

 KREIPIMASIS

2013-02-11

Panevėžys

2013 vasario 7 d. įkurta Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaudama daugiau nei 50 proc. etatinių kolegijos dėstytojų ir gindama Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo, profesines, ekonomines, socialines teises bei su jomis susijusius teisėtus interesus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymu, Panevėžio kolegijos statutu ir kitais teisės aktais, kreipiasi į darbdavį-Panevėžio kolegijos direktorių reikalaudama:

1. Nedelsiant atšaukti neteisėtus su kolegijos darbuotojų atstovais ir savivaldos institucijomis nesuderintus direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymą nr, VI-26 ir 2013 vasario 5 d. įsakymą Nr. V1-22 „Dėl Panevėžio kolegijos dėstytojų ir koncertmeisterių (akompaniatorių) darbo apmokėjimo tvarkos, patvirtintos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VI-218, 5 punkto keitimo.

2. Per dvi savaites pateikti Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos tarybai Panevėžio kolegijos 2012 m. valstybės biudžeto ir kitų uždirbtų lėšų panaudojimo darbo užmokesčiui bei darbuotojų tarnybiniams priedams ataskaitą atsižvelgiant į Kolegijos statute numatytą kolegijos padalinių finansinio savarankiškumo principą pagal padalinius (Verslo technologijų, Medicinos ir socialinių mokslų fakulteto, Rokiškio filialo, Kolegijos administracijos bei Kolegijos centrų ir Bendrabučio).

3. Per savaitę nuo reikalavimo įteikimo datos inicijuoti darbdavio arba jo įgaliotų atstovų derybas su kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos įgaliotais atstovais dėl susidariusios kolegijos finansinės situacijos sprendimo ir taupymo priemonių.

 

 

 

 

2013-02-04 įsteigta Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga

Mieli Panevėžio kolegijos darbuotojai. Sveikiname visą kolegijos kolektyvą su parodyta vienybę ir supratimu, kad atėjus laikui ginti savo darbuotojų darbo, profesines, ekonomines, socialines teises bei su jomis susijusius teisėtus interesus, daugiau kaip 40 steigėjų parašais įsteigta Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga. Pirmąjame steigėjų susirinkime patvirtinti profesinės sąjungos įstatai, išrinkta profesinės sąjungos taryba, atstovaujanti kolegijos padalinius, Taryba išsirinko profesinės sąjungos pirmininką ir pavaduotojus. Verta paminėti, jog visi sprendimai reikalingi tvirtinant darbuotojų profesinės sąjungos įstatus, renkant valdymo organus steigėjų susirinkime priimti vienbalsiai. Profesinės sąjungos pirmininku išrinktas Verslo ir technologijų fakulteto dėstytojas lektorius Henrikas Sinickas, pavaduotojais Medicinos ir Socialinių mokslų fakulteto dėstytoja lektorė  Danutė Klokmanienė ir Verslo ir Technologijų fakulteto dėstytojas, lektorius Vytautas Paliukas.

Profesinė sąjunga oficialiai registruota Vastybiniame juridinių asmenų registre,  juridinio asmens kodas:302996891.

Šiame tinklaraštyje viešai  supažindinsime Jus su darbuotojų profesinės sąjungos veikla, publikuosime Tarybos ir profesinės sąjungos susirinkimų nutarimus. Šiame įraše kviečiame susipažinti su Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos įstatais. (ĮstataiProfsajunga).

 

Panevėžio kolegijos profesinės darbuotojų sąjungos pirmininko pavaduotojas

Vytautas Paliukas