Panevėžio kolegijos DPS Streiko komitetas

Panevėžio kolegijos DPS Taryba sudarė Įspėjamojo streiko komitetą:

Henrikas Sinickas, Gediminas Bačkys, Česlovas Bartkus, Danutė Klokmanienė, Jurgita Paulavičienė, Alma Skujienė.

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STREIKAS lapkričio 28 d. nuo 8 iki 10 val.

Paskaitų metu rekomenduojama (nevesti dėstomų dalykų) kalbėtis su studentais ir dirbti auditorijose nebent vedant viešąją paskaitą apie padėtį aukštojo mokslo sistemoje, jos nuskurdinimą ir poreikį keisti sistemą, inicijuoti diskusiją apie aukštojo mokslo problemas ir pan.
Išskirtinis ženklas – dėstytojai, administracija ir kiti palaikantys asmenys vilkintys geltonas (vairuotojų naudojamas) liemenes.
LAMPSS organizuoja piketus prie vyriausybės ir finansų ministerijos segėdami geltonomis liemenėmis lapkričio 28 d. nuo 10 iki 12val. su atitinkamais plakatais. Kviečiame deleguoti savo atstovus.
Apie palaikymą ir prisidėjimą prie įspėjamojo streiko prašome jūsų pranešti streiko koordinatorei LAMPSS vicepirmininkei A. Lapinskienei e-paštu lapinskasta@gmail.com arba tel+370-612-75124