Dėl paramos skyrimo DPS

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus LR gyventojų pajamų mokesčio 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 pakeitimo įstatymui Nr. XIII- 1705, 1 procentą nuo išskaičiuotų gyventojų pajamų mokesčio galima skirti  būtent profesinėms sąjungoms. Tai naujovė, kuri netrukdo skirti įprastų 2 procentų įvairiems paramos gavėjams. Tiesiog įstatymo pakeitimas sureikšmina profesinių sąjungų veiklą ir leidžia joms tikėtis gyventojų paramos. Nuoširdžiai prašytume atliekant metinę deklaraciją 2 procentus ir (arba) 1 procentą gyventojų pajamų mokesčio skirti Panevėžio kolegijos DPS, kodas 302996891.

Paramos skyrimo Instrukcija