Kreipimasis į Vyriausybę ir streikuojančią profsąjungą

Šiuo metu vykstantys įvykiai kelia susirūpinimą LR Vyriausybės ir streikuojančios profsąjungos laikysena demokratinio proceso metu. LR Vyriausybės nenoras derėtis ir LR Vyriausybės vadovo patarėjų bandymas taikiai streikuojančius mokytojus visuomenės akyse vaizduoti kaip “teroristus” demokratinėje valstybėje yra nepriimtinas. Asmenys leidę sau išsakyti tokią poziciją turėtų būti atstatydinti iš jų užimamų pareigų LR Vyriausybėje. Jeigu ir toliau LR Vyriausybė vengs tiesioginių derybų su streikuojančia profsąjunga bei darys spaudimą streikuojantiems mokytojams, apribos jų judėjimo laisvę švietimo ir mokslo ministerijoje ar ribos jų pilietines teises susitikti su visomis suinteresuotomis šalimis, LAMPSS prisijungs prie streikuojančių mokytojų ir reikalaus LR Vyriausybės visiško atsistatydinimo.

Taip pat, LAMPSS reikalauja, kad LR vyriausybė paviešintų tikrąją mokytojų reikalavimų apimtį eurais nes 300 mln. eurų suma, lyginant su ta kuri jau yra skirta mokytojų atlyginimų padidinimui dešimčia procentų (17,4 mln. eurų) neatrodo įtikinamai. Taip pat, prašome, kad nurodant sumą būtų kartu nurodyta, kokia šių pinigų dalis bus grąžinti valstybei sumokant visus tiek darbdavio, tiek ir darbuotojo mokesčius.

Savo ruožtu, LAMPSS siekdamas, kad būtų laikomasi LR įstatymų, rekomenduoja A. Navicko vadovaujamai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai atnaujinus derybas su LR Vyriausybe apleisti ŠMM patalpas ir derybų eigoje laikytis LR įstatymų.

LAMPSS pirmininkė   A. Lapinskienė