PARAMA 2%

Kiekvienas Lietuvos gyventojas gali dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirstyti savo nuožiūra. Iki 2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Jūs galite skirti kuriai nors organizacijai, turinčiai teisę būti paramos gavėju.     Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau DPS), pasinaudodama įstatymo suteikta galimybe, kviečia DPS narius, kolegas, bendraminčius, bičiulius ir visus geros valios žmones prisidėti prie bendros vizijos įgyvendinimo. Nuoširdžiai kviečiame Jus skirti 2 procentus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Panevėžio kolegijos DPS. Šios lėšos bus panaudotos pagal poreikį visų priimtu sprendimu per DPS narių susirinkimą.

VIDUTINIS Darbo Užmokestis AM

2017 Sausis

VIDUTINIS Darbo Užmokestis

Darbuotojai (apdraustieji)

Aleksandro Stulginskio universitetas

666.79 €

814

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

751.47 €

269

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

1380.17 €

141

Kauno technologijos universitetas

867.82 €

2245

Klaipėdos universitetas

601.01 €

1140

Lietuvos edukologijos universitetas

620.34 €

802

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

517.41 €

591

Lietuvos sporto universitetas

848.42 €

312

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

706.07 €

2654

Mykolo Romerio universitetas

703.41 €

820

Šiaulių universitetas

563.12 €

595

Vilniaus dailės akademija

613.15 €

681

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

835.50 €

1773

Vilniaus universitetas

705.00 €

4809

Vytauto Didžiojo universitetas

700.27 €

1214

Alytaus kolegija

509.13 €

137

Kauno kolegija

571.12 €

909

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

596.01 €

113

Kauno technikos kolegija

634.95 €

177

Klaipėdos valstybinė kolegija

547.07 €

449

Lietuvos verslo kolegija

723.96 €

30

Marijampolės kolegija

440.58 €

168

Panevėžio kolegija

528.59 €

225

Šiaulių valstybinė kolegija

538.78 €

280

Utenos kolegija

575.80 €

226

Vilniaus dizaino kolegija

423.25 €

87

Vilniaus kolegija

590.82 €

947

Vilniaus kooperacijos kolegija

370.56 €

86

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

635.45 €

358