AUKŠTAJAME MOKSLE KONSTITUCIJA NEGALIOJA -LIBERALAI IR TĖVYNĖS SĄJUNGA BALSUOJA UŽ KONSTITUCIJOS LAUŽYMĄ

Šiuo metu svarstomas dabar galiojančio Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo  projektas XIIP-3376 nesprendžia susidariusių esminių aukštojo mokslo problemų –1) autonomijos sugrąžinimo; 2) naujo finansavimo modelio įdiegimo3) tinklo pertvarkos. Jame išlieka antikonstitucinės nuostatos. Mes-LAMPSS siūlome: laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011m.gruodžio 22 d. nutarimo ir kuo skubiau pakeisti antikonstitucines projekto nuostatas. Savo nuogastavimus dėl Mokslo ir studijų įstaymo projekto nuostatų prieštaravimo LR Konstitucijai  išsakė Konstitucinio teismo teisėja  T. Birmontienė – 2016-03-06.

LAMPSS atstovai pastoviai dalyvaudami darbo grupėse nuo 2016-06-25 pasisakė tokiais klausimais: Mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) keitimo koncepcija; Aukštosios mokyklos tarybos sudėtis, tarybos funkcijos; Svarbiausių sprendimų priėmimo tvarka. Aukštosios mokyklos tarybos ir senato sąveika, šių organų narių patvirtinimo ir atšaukimo tvarka, atskaitomybė; Rektoriaus rinkimų tvarka. Dalyvavome svarstant ir tokius klausimus: studijų finansavimas (studijų įmoka, studentų finansavimas, gero mokymosi kriterijai, paskolos, kompensacijos); Mokslo finansavimas; Infrastruktūros finansavimas.

Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetui raštu pateikėme pasiūlymus minėtais klausimais 2013- 12- 18;2014- 04-10;2014-10- 31;2015- 06- 31;2015-10-08;2015-11-03;2015-11-24;2016-01-17.

Posėdis Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete vyko 2016 m. kovo 31 d., kur buvo diskutuojama dėl pasiūlymų keisti Mokslo ir studijų įstatymo projekte nuostatas susijusias su valdymu. Komoteto posedyje dalyvavo prof. G .Merkys, prof.  A. Krupavičius, ir V. Skėruvienė

Valdančiosios daugumos frakcijos iš esmės pritarė mūsų pasiūlymams ir nutarė balandžio pradžioje svarstytį šį klausimą oficialiame komiteto posedyje.

Vakar 2016 m.balandžio 6 d. vykusiame Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje Socialdemokratų frakcijos atstovai  I.Šiaulienė ir O. Leiputė, bei darbo partijos atstovas V.Gedvilas pasisakė dėl Mokslo ir studijų įstaymo projekto keitimo pristatė savopasiūlymus  atsižvelgiant į aukštųjų mokyklų bendruomenių siūlymus : ,, pakeisti šiuo metu esančią aukštųjų mokyklų valdymo tvarką, kai aukštųjų mokyklų valdyme neproporcingai daug galių sutelkta Tarybose ir per menkai atstovaujami akademinės bendruomenės interesai, taip pat vadovautis Šešioliktosios Vyriausybės 2012- 2016 metų programa. Panaikinti Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujančius aukštųjų mokyklų valdymo iškraipymus, reformuoti aukštųjų mokyklų tarybas ir peržiūrėti jų funkcijas, sustiprinti akademinės bendruomenės savivaldą, užtikrinti didesnį aukštųjų mokyklų valdymo demokratiškumą, paskatinti gero valdymo principus aukštosiose mokyklose iš esmės peržiūrint ir pakoreguojant Senato (akademinės tarybos) ir Tarybos funkcijas“.  

Komitetas po  svarstymo nepritarė keisti projekto nuostatas : už balsavo O.Leiputė, E.Žakaris, J.Narkevič, A.Pitrėnienė, A.Zeltinis, L Dmitrijeva.

Prieš balsavo G.Steponavičius, V.Stundys, V.Juozapaitis, R. Baškienė, susilaikė: A.Dumčius, R. Paliukas. Balsai  komitete pasiskirstė po lygiai, todėl sprendimą nulėmė komiteto pirmininko balsas.

Komiteto posėdyje dalyvavo atstovai nuo LAMPSS A. Zuoza ir V.Skėruvienė

 LAMPSS Vicepirminikė V. Skėruvienė

INSTRUKCIJA „Kaip skirti 2 proc. paramą, naudojantis e-bankininkystės paslaugomis“

Pavyzdys pateiktas naudojantis SEB e-banku, tačiau viskas veikia analogiškai ir kitų bankų e-sistemose. Neišsigąskite šių 14 žingsnių – viskas daug paprasčiau nei atrodo:  1. Spauskite PARAMOS PILDYMAS INTERNETU. 

2. Patekę į elektroninio deklaravimo sistemą, pasirinkite savo banką.

3. Prisijunkite.

4. Patekę į savo e-banką, susiraskite skiltį KITOS PASLAUGOS (SEB bankas). Tuomet susiraskite funkciją – E. DEKLARAVIMAS (VMI). Naudojantis „Swedbank“ paslaugomis, spauskite E.PASLAUGOS. Atsidariusiame puslapyje pasirinkite VMI DEKLARACIJOS. Spauskite PRISIJUNGTI.

5. Sistema Jums pateiks e-deklaravimo sąlygas. Spauskite SUTINKU.

6. Jei iki šiol nesate sudarę EDS (elektroninio deklaravimo sistemos) sutarties, VMI Jums pasiūlys ją sudaryti. Spauskite PATVIRTINTI. Jei jau esate sudarę EDS sutartį anksčiau, Jums pasiūlys pasirinkti VMI sistemą. Rinkitės EDS. Prisijunkite.

7. Tuomet pateksite į EDS (elektroninio deklaravimo sistemą), kur rasite nuorodą EDS FUNKCIJOS. Spauskite nuorodą.

8. Dešinėje puslapio dalyje rasite skiltį  PARAMOS SKYRIMAS. Spauskite ją.

9. Patekę į skiltį PARAMOS SKYRIMAS, susiraskite gaublio formos ikoną (PILDYTI FORMĄ TIESIOGIAI PORTALE). Spauskite ikoną.

10. Atsidarys forma FR0512 su Jūsų asmens duomenimis. Įveskite trūkstamus duomenis – savo adresą (jei neįvestas automatiškai), telefono numerį, el. pašto adresą.

11. Ten pat, toje pačioje formoje užpildykite šias skiltis:     

a) MOKESTINIS LAIKOTARPIS: (įveskite 2013)

b) Langelyje „6S“ pažymėti X prie „mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą“

c) Langelyje „E1“ pasirenkame: 2

d) Langelyje „E2“ įrašome gavėjo identifikacinį numerį: 302996891

e) Langelyje „E3“ įrašome mokesčio dalies paskirtį: Panevėžio kolegijos DPS    

f) Langelyje „E4“ nurodome mokesčio dalies dydį (procentais): 2,00

g) Langelyje „E5“ nurodome iki kurių metų skiriate paramą: 2014 (jei paramą mums pageidaujate skirti ne vienerius metus, čia galite įrašyti metus iki kurių ši parama bus suteikta (pvz.: 2017).

12. Forma užpildyta. Spauskite PATEIKTI (formos viršuje, dešinėje) 13. Naujai atsidariusiame langelyje „Ar tikrai norite pateikti deklaraciją“ spauskite PATEIKTI DEKLARACIJĄ. 14. Pasirodo pranešimas „Dokumentas perduotas apdorojimui“, spauskite UŽDARYTI LANGĄ

Viskas. Jūs skyrėte 2 % savo pajamų mokesčio Panevėžio kolegijos DPS. Labai Jums AČIŪ.

DERYBOS dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties

Šių metų balandžio 19 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) įvyko paskutinis derybinis posėdis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties. Galutinai suderinus visus punktus, nutarta derybas skelbti baigtomis.

Tvirtinant pirmąją tokio tipo sutartį, dalyvavo ŠMM ministrė Audronė Pitrėnienė, kuri pasidžiaugė sėkmingu visų atstovaujančiųjų pusių darbu, konstruktyviais dialogais, sugebėjimu suderinti kai kurias skirtingas pozicijas dėl labiausiai rūpimų klausimų.

Lietuvos švietimo šakos kolektyvinė sutartis bus pasirašyta, kai ŠMM įvykdys visas dokumento derinimo su kitomis institucijomis procedūras. Jeigu nebus gauta esminių pastabų, prie derybų nebus grįžtama. Reikia tikėtis, kad šią visai švietimo sistemai ypač reikalingą sutartį patvirtins dar ši vyriausybė.

Tai  svarbus LAMPSS laimėjimas, nes pavyko pasiekti susitarimą dėl aukštojo mokslo darbuotojų atlyginimų ilgalaikio didinimo, kuris bus pasiektas didinant bazinio studentų krepšelio atlyginimų sudedamąją dalį 13.5 procento, pradedant nuo pirmojo kurso studentų.

Derybos sunkus ir sudėtingas procesas, tačiau labai malonu, kad iškovoti pasiekimai bus reikšmingi užtikrinant visų aukštojo mokslo sistemoje dirbančiųjų interesus bei teises bei pasitarnaus aukštojo mokslo kokybės gerinimui.

LAMPSS pirmininkė

doc. dr. Asta Lapinskienė