Pasakykime Lietuvos švietimo sistemos skurdinimui NE:

Mes, Lietuvos piliečiai, mokinių tėvai, suvokdami, kad Lietuvos švietimo sistema yra kritinėje padėtyje ir dėl to kenčia visų mūsų vaikų ugdymo procesas, pritariame Lietuvos pedagogų inicijuotam švietimo šakos tikrojo streiko paskelbimui ir raginame Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių bei Švietimo ir mokslo ministrę Audronę Pitrėnienę įvykdyti iškeltus šiuos reikalavimus:
1. Atkurti mokinio krepšelio dydį iki buvusio 2009 m. sausio 1 d.:
– nuo 2016 m. sausio 1 d. – 1045 Eur
– nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. – 1093 Eur
2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų etate padidinti nekontaktinių darbo valandų skaičių iki 6 valandų per savaitę, o atlyginimus palaipsniui prilyginti bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimams, didinant tarnybinio (tarifinio) atlygio koeficientus:
– nuo 2016 m. sausio 1 d. – 10 proc.
– nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. – 5 proc.
– nuo 2017 m. sausio 1 d. – 10 proc.
3. Palaipsniui didinti kitų pedagoginių darbuotojų tarifinių (tarnybinių) atlygių koeficientus:
– nuo 2016 m. sausio 1 d. – 5 proc.
– nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. – 5 proc.
– nuo 2017 m. sausio 1 d. – 7 proc.
4. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. panaikinti tarifinių (tarnybinių) atlygių koeficientų „žirkles“, paliekant koeficientų dydžius, atitinkančius viršutinę ribą.
5. 2016 m. valstybės biudžete numatyti 3,56 mln. EUR išeitinėms kompensacijoms pensinio amžiaus mokytojams, kurie savo noru palieka švietimo sistemą.
6. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. sumažinti mokinių (vaikų) skaičių klasėse (grupėse):
– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 1,5-3 metų grupėse iki 10, 3-7 metų – iki 15 vaikų;
– bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasėse iki 22, 5-12 klasėse iki 25 mokinių.

Papildoma informacija:

Autorius: Ilona Ugintė, 4 vaikų mama
Adresatas: L R Ministrui Pirmininkui A. Butkevičiui bei Švietimo ir mokslo ministrei A. Pitrėnienei
Gali pasirašyti: Visi Lietuvos piliečiai

 

PASIRAŠYTI:

http://www.peticijos.lt/visos/71958/

Pasirašiusiųjų sąrašas

Pranešti draugui

Ačiū už balsą!

 

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinei sąjungai vasario 7 dieną sukanka trys metai

Gerbiami kolegos,

Panevėžio kolegija praėjusi sunkų ir vertą savęs kolegijos kūrimo kelią, skaičiuoja daugiau kaip dešimt metų kai mes esame kartu. Neatsitiktinai ir šūkis dešimtmečio proga buvo 10 metų kartu.

Tačiau kas atsitiko šiandien. Kelias kartu, kuriuo ėjome į Kolegiją pamirštas. Sukurtas naujas aukštosios mokyklos darinys, kurio deklaruojamas šūkis arčiau dėstytojo ir studento labai skiriasi nuo realybės. Tapome svetimesni, mažiau turime galimybių reikšti savo nuomonę, o ją pareiškus, išsakius savo poziciją liekame nesuprasti ir galiausiai sprendimai priimamai iš viršaus. Tokie veiksmai Kolegijoje diskriminuoja dėstytojų poreikius, neleidžia dirbti ir būti saugiais ir nepažeidžiamais. Aplinka ir mikroklimatas darbe  yra svarbus faktorius dirbti produktyviai, ir kuo mažiau problemų, kurios  iš mūsų reikalauja laiko, pastangų, emocijų, tuo geresni darbo rezultati. Gyvenimo pavyzdžiai rodo, jog tik susitelkus ir esant vieningiems galima pasiekti rezultatą. Prieš tris metus susikūrusi mūsų profesinė sąjunga žingsnis po žingsnio, atkakliai ir kryptingai  gina Kolegijos dėstytojo orumą, finansinę nepriklausomybę, akademinę laisvę. Atlikti darbai ir pasiekti rezultatai nors ir maži, tačiau  rodo, kad dirbta neveltui.

Todėl ir ateityje mums ypatingai svarbu išlikti vieningiems, principingiems, oriems ir laisviems. O kad susivienijus galima pasiekti gana daug, įrodo Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pavyzdys. Visi iniciatyvūs LAMPSS nariai 2015 m. atkakliai ir aktyviai dirbo ir nemažai pasiekė. Todėl norime Jums trumpai pristatyti svarbesnius pasiekimus, padėsiančius įtvirtinti daugiau darbuotojų teisių ir garantijų.

Pranešimas_LAMPSS_konferencijoje