INSTRUKCIJA, KAIP SKIRTI PARAMĄ, NAUDOJANTIS E-BANKININKYSTĖS PASLAUGOMIS

Pavyzdys pateiktas naudojantis SEB e-banku, tačiau viskas veikia analogiškai ir kitų bankų e-sistemose. Neišsigąskite šių 14 žingsnių – viskas daug paprasčiau nei atrodo:  1. Spauskite PARAMOS PILDYMAS INTERNETU. 

2. Patekę į elektroninio deklaravimo sistemą, pasirinkite savo banką.

3. Prisijunkite.

4. Patekę į savo e-banką, susiraskite skiltį KITOS PASLAUGOS (SEB bankas). Tuomet susiraskite funkciją – E. DEKLARAVIMAS (VMI). Naudojantis „Swedbank“ paslaugomis, spauskite E.PASLAUGOS. Atsidariusiame puslapyje pasirinkite VMI DEKLARACIJOS. Spauskite PRISIJUNGTI.

5. Sistema Jums pateiks e-deklaravimo sąlygas. Spauskite SUTINKU.

6. Jei iki šiol nesate sudarę EDS (elektroninio deklaravimo sistemos) sutarties, VMI Jums pasiūlys ją sudaryti. Spauskite PATVIRTINTI. Jei jau esate sudarę EDS sutartį anksčiau, Jums pasiūlys pasirinkti VMI sistemą. Rinkitės EDS. Prisijunkite.

7. Tuomet pateksite į EDS (elektroninio deklaravimo sistemą), kur rasite nuorodą EDS FUNKCIJOS. Spauskite nuorodą.

8. Dešinėje puslapio dalyje rasite skiltį  PARAMOS SKYRIMAS. Spauskite ją.

9. Patekę į skiltį PARAMOS SKYRIMAS, susiraskite gaublio formos ikoną (PILDYTI FORMĄ TIESIOGIAI PORTALE). Spauskite ikoną.

10. Atsidarys forma FR0512 su Jūsų asmens duomenimis. Įveskite trūkstamus duomenis – savo adresą (jei neįvestas automatiškai), telefono numerį, el. pašto adresą.

11. Ten pat, toje pačioje formoje užpildykite šias skiltis:     

a) MOKESTINIS LAIKOTARPIS: (įveskite 2013)

b) Langelyje „6S“ pažymėti X prie „mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą“

c) Langelyje „E1“ pasirenkame: 2

d) Langelyje „E2“ įrašome gavėjo identifikacinį numerį: 302996891

e) Langelyje „E3“ įrašome mokesčio dalies paskirtį: Panevėžio kolegijos DPS    

f) Langelyje „E4“ nurodome mokesčio dalies dydį (procentais): 2,00

g) Langelyje „E5“ nurodome iki kurių metų skiriate paramą: 2014 (jei paramą mums pageidaujate skirti ne vienerius metus, čia galite įrašyti metus iki kurių ši parama bus suteikta (pvz.: 2017).

12. Forma užpildyta. Spauskite PATEIKTI (formos viršuje, dešinėje) 13. Naujai atsidariusiame langelyje „Ar tikrai norite pateikti deklaraciją“ spauskite PATEIKTI DEKLARACIJĄ. 14. Pasirodo pranešimas „Dokumentas perduotas apdorojimui“, spauskite UŽDARYTI LANGĄ

Viskas. Jūs skyrėte 2 % savo pajamų mokesčio Panevėžio kolegijos DPS. Labai Jums AČIŪ.

Parama 2%

Kiekvienas Lietuvos gyventojas gali dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirstyti savo nuožiūra. Iki 2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Jūs galite skirti kuriai nors organizacijai, turinčiai teisę būti paramos gavėju.

    Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau DPS), pasinaudodama įstatymo suteikta galimybe, kviečia DPS narius, kolegas, bendraminčius, bičiulius ir visus geros valios žmones prisidėti prie bendros vizijos įgyvendinimo.

Nuoširdžiai kviečiame Jus skirti 2 procentus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Panevėžio kolegijos DPS. Šios lėšos bus panaudotos pagal poreikį visų priimtu sprendimu per DPS narių susirinkimą.

Jums tereikia užpildyti prašymo formą FR0512 (versija 02) ir tai padaryti galite iki 2014 m. gegužės 1 dienos.

Pateikti ją kartu su metine deklaracija. Jei metinės pajamų mokesčio deklaracijos teikti neprivalote, tada prašymą galite pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai patys. Daugiau informacijos apie 2 proc.gyventojų pajamų mokesčio skyrimą paramai galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto tinklalapyje šiuo adresu: www.vmi.lt
Kaip paskirti savo 2 proc.?
Paremti mus galite 3 būdais:

1 būdas: Užpildykite prašymą VMI. Paimkite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos arba iš DPS tarybos narių  2 poc. (FR0512-02) formą ir ją užpildykite. Įdėkite formą į paprastą voką ir užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite. Užklijuotą voką nuneškite/nusiųskite į savo teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių. Voką galite atnešti į DPS tarybą ir mes patys jį nunešime/nusiųsime į Jūsų mokesčių inspekcijos skyrių. Adresą galite sužinoti www.vmi.lt

2 būdas: Išsiųskite prašymą VMI paštu arba per savo darbovietės buhalteriją. Atspausdinkite ir užpildykite formą FR0512 -02 spausdintinėmis raidėmis ranka arba kompiuteriu.

3 būdas: Pasinaudokite elektronine bankininkyste arba VMI elektroninio deklaravimo sistema (sudariusiems sutartis).Jeigu esate pasirašę elektroninės bankininkystės sutartį ir deklaruojate pajamas internetu, galite užpildyti ir išsiųsti 2 proc. formą internetu.

FR0512-02 formą rasite VMI svetainėje formų skyrelyje.

DPS Tarybos informacija

Lietuvos Respublikos švietimo ministro, Panevėžio kolegijos Tarybos ir darbuotojų profesinės sąjungos tarybos atstovų susitikimas

2014.04.03 Lietuvos Respublikos švietimo ministerijoje vykusiame susitikime su LR švietimo ministru Dainiumi Pavalkiu buvo aptarta Panevėžio kolegijoje susiklosčiusi įtempta situacija tarp darbuotojų atstovų ir Panevėžio kolegijos direktoriaus Egidijaus Žukausko. Susitikime buvo pristatytos ir aptartos ministerijos kolegijoje atlikto veiklos ir finansų audito išvados. Susitikimo šalys išsakė savo nuomonę dėl audito metu pastebėtų neatitikčių bei sprendimų, susijusių su jų šalinimu.

Kolegijos tarybos sprendimu direktoriui Egidijui Žukauskui,  remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, skirta tarnybinė nuobauda. Kolegijos direktorius įpareigotas per pusę metų ištaisyti nustatytus pažeidimus, patvirtintas veiksmų planas.

Ministro siūlymu,  atsižvelgiant į kolektyviniame darbo ginče pasiektus susitarimus ir įsipareigojimus dėl kolegijos valdymo struktūros koregavimo, šalys sutarė darbo grupėse spręsti aktualius darbuotojams klausimus.

Kitas ministro susitikimas su kolegijos atstovais planuojamas po pusės metų. Ministerijos atstovai neatmetė galimybės praėjus nustatytų pažeidimų šalinimo terminui įvykdyti pakartotiną auditą siekiant nustatyti ar pažeidimai ištaisyti. Darbuotojų profesinės sąjungos tarybos atstovai įsipareigojo aptarti susitikimo rezultatus darbuotojų profesinės sąjungos narių visuotiniame susirinkime ir priimti sprendimus dėl tolimesnių veiksmų.

Panevėžio kolegijos DPS