VIEŠAS PAREIŠKIMAS DĖL PLANUOJAMO PANEVĖŽIO KOLEGIJOS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS KEITIMO

PANEVĖŽIO KOLEGIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS TARYBA

 VIEŠAS PAREIŠKIMAS DĖL PLANUOJAMO PANEVĖŽIO KOLEGIJOS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS KEITIMO

 PANEVĖŽYS

2013-11-27

Reaguodama į žiniasklaidoje pasirodžiusią interpretaciją apie vykdomą Panevėžio kolegijos struktūros pertvarką, Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos taryba, atstovaudama kolegijos darbuotojus pareiškia:

  1. Panevėžio kolegijos darbuotojų atstovai daug kartų kreipėsi į kolegijos vadovą ir kolegijos steigėjus nepritardami skubotai vykdomai reorganizacijai ir prašydami derinti reorganizacijos procedūras su darbuotojų atstovais, tačiau reakcijos iš kolegijos vadovybės ir steigėjų nesulaukė.
  2. Pateiktas kolegijos struktūros reorganizavimo projektas, kuriame naikinami šiuo metu kolegijos dokumentuose užfiksuoti padaliniai – fakultetai ir katedros, kelia kolegijos darbuotojams susirūpinimą dėl mūsų aukštosios mokyklos tolesnio funkcionavimo, studijų proceso ir studijų programų kokybės įgyvendinimo,  kolegijos prestižo ir įvaizdžio.
  3. Kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga nepritaria skubotiems ir iki šiol finansine, ekonomine bei funkcine analize nepagrįstiems reorganizacijos veiksmams, kurių metu formuojamos naujos funkcijomis ir poreikiu institucijai nepagrįstos administracinės struktūros, atleidžiami kolegijos darbuotojai arba priimami į darbą nauji asmenys, galimai  neatsižvelgiant į jų darbo patirtį, kvalifikaciją ir įgūdžius akademinėje srityje.
  4. Mūsų nuomone, prisidengiant vykdoma reorganizacija, atleidžiami  kompetentingi specialistai, nepritariantys arba abejojantys kolegijos vadovo asmeninių sprendimų skaidrumu ir pagrįstumu.

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos Taryba

profsajunga@panko.lt