Š.m. rugsėjo 24 d. (antradienį) 13 val. J.Jablonskio aud. įvyks visuotinis DPS narių susirinkimas

Darbotvarkė:

  1. Dėl kolektyvinio darbo ginčo tarp kolegijos darbuotojų      atstovų dėl darbo sąlygų pakeitimo ir taikinimo komisijos rezultatų  (protokolas paskelbtas blog.panko.lt/DPS).
  2. Dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo ir galiojimo terminų.
  3. Dėl studijų grafiko ir kalendoriaus bei darbo grafikų.
  4. Dėl naujos kolegijos struktūros/visuotinio susirinkimo  rezoliucijos kolegijos Tarybai.

DPS Tarybos inf.

Skelbiame Panevėžio kolegijos DPS ir Darbdavio kolektyvinio ginčo rezultatus -Taikinimo komisijos protokolą

Pateikiame esminius derybų rezultatus šiame pranešime, o su protokolu detaliai galite susipažinti žemiau:

Šalys sutarė:

“   1. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. nustatomas 1440 valandų metinis pedagoginio darbo krūvis. Lektoriaus pareigybei nustatomas 980 valandų kontaktinis darbas, į kurį įeina 125 valandos skirtos savarankiškam darbui (kitoms pareigybėms valandos nustatomos proporcingai). Lieka galioti 3,5 procentų paklaida, skaičiuojant etato krūvio normas.

2. Šalys sutaria, kad mažiau kaip 0,125 etato apimties darbo krūviui kviestiniai ir antraeilėms pareigoms dėstytojai priimami pagal valandinio apmokėjimo sąlygas.

3. Dėstytojai priimami į antraeiles pareigas tik tada, kai suformuotas dėstytojų, dirbančių Kolegijoje pagrindinėse pareigose, darbo krūvis.

Žemiau pateikiame paskutiniojoTaikinimo komisijos derybų etapo protokolą.

Taikin_kom_protok_1 Taikin_kom_protok_2