Panevėžio kolegijos DPS visuotinio susirinkimo rezoliucija

Panevėžio kolegijos Darbuotojų profesinė sąjungos

VISUOTINIO SUSIRINKIMO

2013-06-27

REZOLIUCIJA

 Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos narių visuotinis susirinkimas oficialiai pareiškia:

 

1. Dėl planuojamo kolegijos struktūros pertvarkymo.

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga lieka prie savo nuomonės išreikštos 2013-06-19 d. Kolegijos profesinės darbuotojų sąjungos Tarybos rašte kolegijos Akademinei tarybai ir kolegijos Tarybai (priedas nr.1)  ir nepritaria numatomai Panevėžio kolegijos struktūros reorganizacijai.

2. Dėl finansinio audito inicijavimo.

Panevėžio kolegijos profesinė darbuotojų sąjunga ir toliau nuosekliai reikalauja, kad kolegijoje būtų nedelsiant inicijuojamas ir atliktas išorinis finansinis auditas, jo rezultatai būtų viešai pristatomi kolegijos bendruomenei.

3. Dėl naujos dėstytojų darbo krūvio sudarymo tvarkos.

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga nepritaria planuojamam dėstytojų maksimalaus etatinių akademinių darbo valandų kiekio didinimui ir reikalauja 2013/2014 mokslo metais dėstytojų darbo krūvio tvarkoje neviršyti šiuo metu numatyto maksimalaus 1260 akademinių valandų etatinio darbo krūvio.

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos visuotinio susirinkimo vardu

Panevėžio kolegijos DPS tarybos pirmininkas                                                                       Henrikas Sinickas