Dėl darbuotojų, nesutikusių su tarnybinių koeficientų pakeitimu atleidimo

 

Panevėžio kolegijos DPS taryba, sulaukusi darbuotojų klausimų dėl šiuo metu darbdavio vykdomos dėstytojų, nesutikusių su tarnybinio atlyginimo koeficiento mažinimu atleidimo ir jiems priklausančių išeitinių išmokų, atkreipia dėmesį,  kad atleidimo procedūrą šiuo atveju darbdavys  vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 129 straipsniu – „Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės“.

Primename, jog darbo kodekso 140 straipsnis „Išeitinė išmoka“ numato, kad:

Nutraukus darbo sutartį pagal Kodekso 129 straipsnį atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. (išmokų dydžiai, priklausomai nuo Jūsų išdirbto laiko darbovietėje numatyti tame pačiame DK straipsnyje)

Rekomenduojame atleidžiamiems darbuotojams naudotis įstatymo numatyta teise ir atkreipti dėmesį, jog įstatyme numatyta išeitinė išmoka Jums priklauso Jus atleidžiant iš darbo pagal DK 129 straipsnį. Atkreipkite dėmesį į atleidimo iš darbo teisinį pagrindą nutraukiant Jūsų darbo sutartį.

Kitu atveju – jei atleidimas vykdomas šalių susitarimu – išeitinės kompensacijos dydis – Jūsų ir Darbdavio susitarimo reikalas.

Manome, kad darbdavys šiuo atveju neturi teisės keisti atleidimo pagrindo ir kokiu nors būdu įtakoti Jus atsisakyti Jums įstatymo tvarka numatytų išeitinių išmokų.

DPS Tarybos infomacija.