2013 m. kovo 22 d. pirmąjame taikinimo komisijos posėdyje sutarta dėl mažesnio tarnybinių dėstytojų koeficientų mažinimo

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos taryba informuoja, jog pirmąjame suformuotos kolektyvinio darbo ginčo taikinimo komisijos derybų posėdyje sutarta, kad dėstytojų tarnybiniai koeficientai bus mažinami mažesne proporcija, t.y vietoje buvusio maždaug 14 proc. pokyčio suderėta taikyti 9 proc. mažinimą. Taikinimo komisijos sprendimas įformintas direktoriaus įsakymu bei komisijos protokolu. Pateikiame sutartų koeficientų dydžius. Kviečiame dėstytojus atkreipti dėmesį į koeficiento dydį pasirašant keičiamas darbo sutartis. Žemiau pateiktose lentelėse pateikiami koeficientai suderinti su darbuotojų profesinės sąjungos atstovais ir patvirtinti taikinimo komisijos protokolu.

Koeficientai etatiniai

koeficientai valandiniai

DPS Tarybos informacija.

 

 

Nutarta formuoti Taikinimo komisija

2013.03.13 susitikime su kolegijos darbdavio atstovais ir profesinės sąjungos deleguotais atstovais sutarta formuoti Taikinimo komisiją kolektyviniam ginčui spręsti ir paskirta pirmojo komisijos posėdžio data. Parengus ir pasirašius posėdžio protoklą pateiksime detalesnę oficialią informaciją.

DPS Tarybos informacija

Panevėžio kolegijos DPS visuotinio susirinkimo 2013-03-13 rezoliucija

REZOLIUCIJA

 

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjunga, gavusi informaciją apie antrosios, neva ginsiančios „ visų“ kolegijos darbuotojų interesus, profesinės sąjungos kolegijoje steigimą, apgailestauja kad kolegijos vadovybė vadovaujasi nepatikrintais gandais ir spėjimais dėl profesinės darbuotojų sąjungos neva “planuojamų“ destruktyvių veiksmų. Tokio tipo informacijos skleidimą tarp kolegijos darbuotojų laikome mūsų bendruomenės planuotu kiršinimu ir vienpusiu darbdavio, kolegijos direktoriaus Egidijaus Žukausko nuomonės atstovavimu, todėl  oficialiai pareiškiame:

 

  1. Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga,  kaip ir numatyta jos įstatuose atstovauja visiems kolegijos darbuotojams ir kviečia į jos gretas jungtis visus, kurie gali būti profesinės sąjungos nariais pagal Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymą.
  2. Mes nekomentuojame kolegijos administracijos atstovų skleidžiamų gandų apie bandymus kenkti kolegijai ar jos dėstytojams ir dar kartą pareiškiame, jog kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga įstatymų numatyta kolektyvinio ginčo tvarka siekia derybų su darbdaviu taikinimo komisijoje dėl darbdaviui įstatymų numatyta tvarka įteiktų ir viešai paskelbtų reikalavimų ir savo veikloje remiasi demokratinio sprendimų priėmimo principais ir viešai skelbia apie savo priimtus sprendimus ir reikalavimus savo internetinėje svetainėje bei fiksuoja juos posėdžių protokoluose ir remiasi tik oficialia informacija.
  3. Kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga  siekia objektyvaus Panevėžio kolegijos išorinio vertinimo bei skaidrios Panevėžio kolegijos vadovybės veiklos, darbuotojų įtraukimo į strateginių sprendimų priėmimą,  teisėtų darbdavio sprendimų ir pareiškia, jog naudosis visomis teisėtomis vidinėmis ir išorinėmis priemonėmis,  siekdama pradėti kolektyvinio ginčo dėl iškeltų reikalavimų derybas, kurios šiuo metu kolegijos direktoriaus p. Egidijus Žukausko yra ignoruojamos,  taip  grubiai pažeidžiant Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytą kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką.
  4. Džiaugiamės kolegijos administracijos kolegų noru burtis ginant savo teisėtus interesus ir esame atviri bendradarbiavimui. Tikimės, kad Jūsų sprendimai padės darbdaviui liautis ignoruoti teisėtus kolegijos darbuotojų reikalavimus ir sėsti su darbuotojų atstovais prie derybų stalo.

Rezoliucija patvirtinta Panevėžio kolegijos DPS visuotiniame narių susirinkime vienbalsiai.

Reikalavimas sudaryti Taikinimo komisiją

Šiandien Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos taryba posėdyje apsvarsčiusi ir konstatavusi, kad Direktoriaus atsakyme į reikalavimus kolektyviniam darbo ginčui net neminimas kolektyvinio darbo ginčo objektas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytais reikalavimais kolektyvinio  darbo ginčo sprendimui ir nagrinėjimui  įteikė kolegijos Direktoriui reikalavimą sudaryti kolektyvinio darbo ginčo Taikinimo komisiją deryboms dėl darbo ginčo reikalavimų sprendimo.

DPS Tarybos informacija.

Informacija norintiems stoti į PANKO DPS

Darbuotojų prašymu talpiname prašymo formą, norintiems tapti Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos nariais.

Norintys tai padaryti atsisiųskite žemiau patalpintą prašymo formą, užpildykite ją ir įteikite bet kuriam iš DPS Tarybos narių.

prasymas